1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Досягнення

Дипломи та атестати

Плани лекцій

Тема 1. Об’єкт і предмет самоорганізації особистості
Об’єкт та предмет самоорганізації особистості. Феномен людини. Основні тлумачення походження людини. Роль природно-історичного середовища і спадковості у формуванні і розвитку людини.

Тема 2. Особистість як суб’єкт самоменеджменту.
Функції самоменеджменту. Психологічні теорії в самоменеджменті. Соціологічні теорії в самоменеджменті. Управлінські теорії в самоменеджменті.

Тема 3. Теорія життєвого проекту та життєвого проектування в управлінні.
Життєвий проект особистості у соціальному просторі. Стратегія життя особистості. Психологічна структура життєвого проектування. Характеристика процесу життєвого проектування.

Тема 4. Психологічні аспекти самоорганізації особистості.
Індивідуально-психологічні особливості особистості. Психіка людини. Темперамент як інтегративна характеристика індивідуальних якостей людини. Задатки. Здібності. Талант. Характер людини. Структура характеру.

Тема 5. Технологія процесу самовиховання управлінця.
Поняття «процес самовиховання». Процес самовиховання як система та його складові. Самовиховання як компонент формування особистості. Сучасні технології та індивідуальні методи самовиховання.

Тема 6. Успішна кар’єра в управлінській діяльності.
Поняття кар’єри. Успішна кар'єра є невід'ємна складова самореалізації людини. Чинники і обставин, які впливають на процес кар'єри:
• соціально-професійні чинники (загальні та спеціальні знання, кваліфікація, виробничі успіхи, професійні здібності);
• особистістні якості (працездатність, трудова й соціальна активність, орієнтація та установки, соціально-психологічні властивості);
• випадкові обставини (вдалий збіг обставин, походження, добрі стосунки з керівником);
• демографічні чинники (стать, вік, природні дані).

Тема 7. Соціально-психологічні фактори економічного розвитку особистості.
Особистість як соціально-психологічний феномен. Модель економічної культури особистості. Економіко-психологічні параметри.

Тема 8. Структура життєвого проекту управлінця.
Системна характеристика життєвого проекту. Життєві цінності та смисл життя. Життєві цілі. Життєва програма та плани. Життєві ресурси. Життєві результати.

Тема 9. Професійний саморозвиток особистості в управлінській діяльності. Поняття «професійний саморозвиток». Засоби професійного саморозвитку. Моделі й технології професійного саморозвитку особистості.

Тема 10. Духовний саморозвиток управлінської особистості.
Сутність і зміст духовного саморозвитку. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості. Формування духовного потенціалу особистості.

Тема 11. Особисті обмеження, які стримують оптимальний професійний та особистісний розвиток.
Поняття “особисте обмеження”. Усвідомлення, вивчення та подолання особистих обмежень. Подолання обмеження “Невміння керувати собою”. Подолання обмеження “Невизначені особистісні цінності і цілі”. Подолання обмеження “Зупинений саморозвиток”.

Плани практичних занять

Тема 1. Об'єкт і предмет самоорганізації особистості:
1. Об’єкт та предмет самоорганізації особистості.
2. Роль природно-історичного середовища і спадковості у формуванні і розвитку людини.

Тема 2. Особистість як суб’єкт самоменеджменту:
1. Функції самоменеджменту.
2. Психологічні теорії в самоменеджменті.
3. Соціологічні теорії в самоменеджменті.

Тема 3.Теорія життєвого проекту та життєвого проектування:
1. Життєвий проект особистості у соціальному просторі.
2. Психологічна структура життєвого проектування.
3. Характеристика процесу життєвого проектування.

Тема 4. Психологічні аспекти самоорганізації особистості;
1. Індивідуально-психологічні особливості особистості.
2. Темперамент як інтегративна характеристика індивідуальних якостей людини. Задатки. Здібності. Талант. Характер людини. Структура характеру.
3. За допомогою наданих методик вивчити особисті зазначені психологічні особливості та психологічні особливості двох інших людей.

Тема 5. Технологія процесу самовиховання:
1. Процес самовиховання як система та його складові.
2. Сучасні технології та індивідуальні методи самовиховання.

Тема 6. Успішна кар’єра в сучасному світі:
1. Поняття кар’єри.
2. Чинники і обставин, які впливають на процес кар'єри.

Тема 7. Структура життєвого проекту особистості:
1. Системна характеристика життєвого проекту.
2. Життєві цінності та смисл життя. Життєві цілі.
3. Життєва програма та плани.
4. Життєві ресурси.
5. Життєві результати.
6. Розрахувати бюджет часу у власній комплексній програмі життєдіяльності.
7. Розробити особисту модель життєвого успіху.

Тема 8. Духовний саморозвиток особистості:
1. Сутність і зміст духовного саморозвитку.
2. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості.
3. Формування духовного потенціалу особистості.

Тема 9. Особисті обмеження, які стримують оптимальний професійний та особистісний розвиток.
1. На основі різних методик визначити особисті обмеження і розробити програму їх подолання

Тема 10. Програма індивідуального розвитку особистості:
1. Поняття “особисте обмеження”.
2. Подолання обмеження “Невміння керувати собою”.
3. Подолання обмеження “Невизначені особистісні цінності і цілі”.
4. Подолання обмеження “Зупинений саморозвиток”.
5. Розробити програму індивідуального розвитку управлінця.

Питання до заліку

1. Об’єкт та предмет самоорганізації особистості.
2. Роль природно-історичного середовища і спадковості у формуванні і розвитку людини.
3. Функції самоменеджменту.
4. Психологічні теорії в самоменеджменті.
5. Соціологічні теорії в самоменеджменті.
6. Управлінські теорії в самоменеджменті.
7. Життєвий проект особистості у соціальному просторі.
8. Стратегія життя особистості.
9. Психологічна структура життєвого проектування.
10. Характеристика процесу життєвого проектування.
11. Індивідуально-психологічні особливості особистості.
12. Психіка людини.
13. Темперамент як інтегративна характеристика індивідуальних якостей людини.
14. Задатки. Здібності. Талант. Характер людини. Структура характеру.
15. Поняття «процес самовиховання».
16. Процес самовиховання як система та його складові.
17. Сучасні технології та індивідуальні методи самовиховання.
18. Поняття кар’єри.
19. Чинники і обставин, які впливають на процес кар'єри. Особистість як соціально-психологічний феномен.
20. Модель економічної культури особистості.
21. Економіко-психологічні параметри особистості.
22. Системна характеристика життєвого проекту.
23. Життєві цінності та смисл життя. Життєві цілі.
24. Життєва програма та плани особистості.
25. Життєві ресурси особистості.
26. Життєві результати особистості.
27. Поняття «професійний саморозвиток».
28. Засоби професійного саморозвитку.
29. Моделі й технології професійного саморозвитку особистості.
30. Сутність і зміст духовного саморозвитку.
31. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості.
32. Формування духовного потенціалу особистості.
33. Поняття “особисте обмеження”.
34. Усвідомлення, вивчення та подолання особистих обмежень особистості.
35. Подолання обмеження “Невміння керувати собою”.
36. Подолання обмеження “Невизначені особистісні цінності і цілі”.
37. Подолання обмеження “Зупинений саморозвиток”.

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:
1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 2004.
2. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера. – М.: Народное образование, 2005.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1986.
4. Аргайл М. Психология счастья. – М., 2000.
5. Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. – Львов, 2015.
6. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990.
7. Барсова А. Как прожить свою, а не чужую жизнь, или Типология личности. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2011.
8. Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. – Изд. 2-е. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.
9. Батыщев Г.С. Познание и творчество // Социально-культурная теория познания. – М., 1991. – Т.2.
10. Безруких М. Я и другие Я, или Правила поведения для всех. – М.: Политиздат, 1991.
11. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих отношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. – М., 1988.
12. Бессонов Б.Н. Пути формирования новой личности. – М., 2011.
13. Бех І.Д. Від волі до особистості. – К., 1996.
14. Биркендиль В. Как добиться успехов в жизни. – М.: Интерэкспорт, 1992.
15. Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Политиздат, 2015.
16. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.
17. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПБ., 2006.
18. Ведин И.К. Теорема личности. – М.: Молодая гвардия, 1988.
19. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М., 2000.
20. Воронов М. Психологические основы успеха. – К., 2003.
21. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер: Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: Дело, 2011.
22. Гах Й. Етика ділового спілкування: Конспект лекцій. – Ів.-Франківськ, 2011.
23. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. – М., 1996.
24. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К., 2008.
25. Дубинин Н.П. Биологическое и социальное в человеке / Биологическое и социальное в развитии человека. – М., 1977.
26. Жизненный путь личности / Под ред. Л.В. Сохань. – К., 1987
27. Життєві кризи особистості: У 2 ч. / За ред.. В.М.Донія, Г.М.Несен, Л.В.Сохань та ін. – К., 1998.
28. Загадка человеческого понимания. – М., 2015.
29. Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем. – М.: Экономика, 1991.
30. Займитесь собой: Пособие по саморегуляции и самосовершенствованию. – М., 2005.
31. Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. – М.: Дело, 2013.
32. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить. – М., 2010.
33. Карпичев В. Самоменеджмент: Введение в проблему // Проблемы теории и практики управления. – 1994. - №3.
34. Кон И.С. В поисках себя. – М., 1984.
35. Кон И.С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967.
36. Кукушкина Е., Логунова Л. Мировоззрение, познание, практика. – М., 1989.
37. Культура жизни личности. – К.: Наукова думка, 2011.
38. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.
39. Литвинцева Н.А. Психологический автопортрет. – М.: Управление персоналом, 1996.
40. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент деловой карьеры: В 2 ч. – Харьков: ОКО, 2008.
41. Лукашевич М.П. Теория и практика самоменеджмента: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.
42. Любутин К.Н. Человек в философском измерении. – Свердловск, 1991.
43. Мегедь В., Овчаров А. Характеры и отношения. – М.: Армада-пресс, 2002.
44. Мекешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. – М., 2010.
45. Милославова И.М. Адаптивная ситуация и адаптивная потребность в сфере “личность – социальная среда” // Проблемы формирования социогенных потребностей. – Тбилиси, 1974.
46. Мистецтво життєтворчості особистості: У 2 ч. / За ред.. В.М.Донія, Г.М.Несен, Л.В.Сохань та ін. – К., 1997.
47. Москаленко В.В. Социализация личности. – К., 1986.
48. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. – М., 2010.
49. Психология формирования и развития личности. – М., 2001.
50. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М., 2004.
51. Психология жизненного успеха / Л.В.Сохань, Е.И.Головаха, Р.А.Ануфриева и др. – К., 2005.
52. Психология индивидуальных различий. Тесты. – М., 1982.
53. Психологія і педагогіка життєтворчості / За ред.. В.М.Донія, Г.М. Несен, Л.В.Сохань та ін. – К., 1996.
54. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.
55. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. – Москва: Центр, 1997.
56. Савруцкая Е.П. Образ жизни и исторические формы общения. – Изд-во Казанск. ун-та, 1999.
57. Світогляд і духовна культура. – К., 2003.
58. Сержантов В.Ф. Человек, его природа и смысл бытия. – Л., 2000.
59. Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. – М., 2004.
60. Слободчаков В.И., Исаев Е.И. Психология личности. – М., 1995.
61. Сохань Л.В., Головаха Е.И., Ануфриева Р.А. Психология жизненного успеха. Опыт социально-психологического анализа преодоления критических ситуаций. – К., 2005.
62. Социальная психология и этика делового общения / Под общ. ред. Лавриненко В.Н. – М., 2015.
63. Социология личности. – Вільнюс, 1999. – 154 с.
64. Стивенс Дж. Приручи своих драконов: как обратить свои недостатки в достоинства. – СПб., 1995.
65. Стресс жизни. Понять, противостоять и управлять им. – СПб.: ТОО “Лейла”, 2004.
66. Тигер П., Бэррон-Тигер Б. Делай то, для чего ты рожден: Путь к успешной карьере через самопознание: Пер. с англ. – М.: АРМАДА, 1996.
67. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. – Тбилиси, 2011.
68. Филиппов Ф.Р. Социология образования. – М.: Наука, 2011.
69. Харчев А.Г. Социология воспитания. – М.: Политиздат, 1990.
70. Хомич И.И. Человек – живая система: Естественнонаучный и философский анализ. – Минск: Беларусь, 1989.
71. Хроленко А.Т. Самоменеджмент: для тех, кому от 16 до 20. – М.: Экономика, 2006.
72. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід. – К.: МАУП, 2000.
73. Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех: Пер. с нем. – М.: АО Издат. Группа «Прогресс-Интер», 2013.
74. Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії. – К., 1993.
75. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. – Л., 1979.
76. Якокка А. Карьера менеджера: Пер. с англ. – М.: Прогесс, 2000.
77. Ярошевець В.І. Людина в системі пізнання. – К., 2006.

Додаткова:

1. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. – М., 1986.
2. Бодалев А.А. Проблемы психологии познания людьми друг друга // Вопросы психологии. – 1981. - №1.
3. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості-громадянина // Педагогіка і психологія. – 1997. - №1.
4. Боришевський М.Й. Про виховання особистості // Початкова школа. – 1998. - №9.
5. Боришевський М.Й. Психологічні механізми розвитку особистості // Педагогіка і психологія. – 1996. - №3.
6. Будзан Б. Самоменеджмент: управление своим временем: Курс для менеджеров // Офис. – 1998. - №1-2.
7. Гаєвський Б.А., Палеха Ю.І. Управлінська та організаційна культура // Освіта і управління. – 1998. - №3. – С.57.
8. Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы психологии. – 1988. - №2.
9. Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения // Вопросы психологии. – 2003. - №3.
10. Казначеев В.П., Спиркин Е.А. Феномен человека: комплекс социально-природных свойств // Вопросы философии. – 2008. - №7.
11. Карпичев В. Самоменеджмент: введение в проблему // Проблемы теории и управления. – 2004. - №3. – С.103-106.
12. Кутирев В.О. Людина і світ: три парадигми взаємодії // Філософська і соціологічна думка. – 1991. - №7.
13. Молодь на порозі самостійного життя / Д.А.Дмитрук (керівник авт. кол.), О.О.Яременко, О.М.Балакірєва, Т.В.Бондар, Д.М.Дікова-Фаворська та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004.
14. Ойзерман Т.И. Принцип познаваемости мира // Философские науки. – 1990. - №10.
15. Осипов Г.В. Тип личности социальный // Энциклопедический социологический словарь. – М.: ИСПИ РАН, 1995.
16. Познай себя (30 популярных тестов) / Сост. М.И.Белый. – М.: Экономика 2002.
17. Пономарев Я.А. Исследование творческого потенциала человека // Психологический журнал. – 1991. – Т.12. - №1.
18. Потеряхин А.В. Взаимодействие руководителя и подчиненного в управленческом общении // Персонал. – 1997. - №1.
19. Редин В.Дж. Тесты для менеджеров. Серия “1000 секретов успеха”. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
20. Франк С. Смысл жизни // Вопросы философии. – 1990. - №6.
21. Хабермас Ю. Познание и интерес // Философские науки. – 2000. - №1.
22. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности // Психологический журнал. – 1984. – Т.5. - №5.
23. Шабарова З.О. Психологічний час життя і способи особистісного самовизначення // Філософська і соціологічна думка. – 1990. - №11.

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022