• Друк

МАТЕРІАЛИ
Міжнародної науково-практичної конференції
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ В
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ »
для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів,
дослідників, викладачів, представників громадянського суспільства
м. Київ, 17–18 грудня 2020 року
НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

Завантажити