• Друк

«Бакалавр»

на базі здобутого освітнього ступеня "Молодший спеціаліст"

Спеціальність: 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

 

Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням»

 

Із дисциплін діловодського циклу (основи діловодства, стилістика ділового мовлення і редагування службових документів, основи комп’ютерних мереж, організаційна техніка, комп’ютерна графіка)