• Друк

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.

скачати Відомості про самооцінювання