1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Досягнення

Дипломи та атестати

Рішенням Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова від 23 грудня 2010 р.у складі Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації створено кафедру інновацій та інформаційної діяльності в освіті (до 29 вересня 2011 р. – кафедра післядипломної освіти викладачів).

Призначення кафедри – організація перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Головним сегментом, на який спрямована діяльність кафедри – викладачі педагогічних ВНЗ, ВНЗ гуманітарного профілю, класичних університетів, а також працівники ПТНЗ.
Основна мета діяльності кафедри з початку її існування, полягала у забезпеченні конкурентоспроможності кафедри на українському ринку відповідних послуг за рахунок розробки високоякісного змістовного навчально-методичного та організаційного забезпечення, розробки схем діяльності і залучення слухачів. 
Тому основні зусилля персоналу кафедри за останні 2 роки спрямовані на:
1. Розробку навчально-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ (І-ІV рівнів акредитації). 
Серед напрямів фігурують: "Інноваційні навчально-виховні технології" (психолого-педагогічного спрямування); у викладанні фізико-математичних дисциплін; «Інноватика у викладанні української (російської) мови як іноземної»; «Інформаційні технології у викладацькій діяльності»; «Педагогіка вищої школи (технічний, гуманітарний напрям)»; «Управління навчальним закладом»
2. Розробку ліцензійної справи з напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»;
3. Розробку наукового проекту під замовлення Міністерства освіти і науки України за темою дослідження «Формування управлінських компетенцій викладача вищої школи»
Протягом звітного періоду значна увага приділялася забезпеченню якісного складу викладачів і посадових осіб, які проводили заняття в Інституті.

З моменту створення кафедри під керівництвом Г.О. Нестеренко започатковано низку ініціатив, які зараз активно розгортаються.

По-перше, організовуються курси підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів. Це нове поле діяльності для університету, у зв’язку з чим проводиться активна маркетингова робота із вивчення ринку освітніх послуг і просування власних пропозицій. 
Загалом було організовано 12 потоків підвищення кваліфікації викладачів за такими напрямами: 
– «Інноваційні навчально-виховні технології (психолого-педагогічного спрямування)» - чотири рази
– «Інноваційні навчально-виховні технології (у викладанні фізико-математичних дисциплін) – тричі
– «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» – чотири рази
– «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної» – тричі
– «Управління навчальним закладом» - чотири рази 
– «Інформаційні технології у викладацькій діяльності» - двічі
– «Інноваційні навчально-виховні технології» (у викладанні природничих дисциплін) – двічі.
– «Інноваційні навчально-виховні технології» (у викладанні політико-правових дисциплін) 
– «Інноваційні навчально-виховні технології» (у викладанні фізичної культури)
– «Інноваційні навчально-виховні технології» (у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін);
– «Інноваційні навчально-виховні технології» (у викладанні романо-германських мов) - двічі;
– «Інноваційні навчально-виховні технології» (у викладанні української мови та літератури);
Друга ініціатива – відкриття нових спеціальностей: «Управління інноваційною діяльністю» (ОКР «магістр», напрям підготовки «Специфічні категорії»), «Документознавство та інформаційна діяльність» (ОКР «бакалавр», напрям підготовки «Культура»). Завершується формування ліцензійної справи зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» (ОКР «магістр», напрям підготовки «Специфічні категорії»). 
У 2012 р. було відкрито нову спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Крім того, організовується система викладацької роботи на курсах підвищення кваліфікації з напряму «Кадровий менеджмент», «Психологія менеджменту» та «ВНЗ»(які провадяться в Інституті), розробка навчально-методичного забезпечення для вище названих курсів підвищення кваліфікації.

Кафедра у складі її працівників здійснила розробку восьми навчально-методичних комплексів для курсів підвищення кваліфікації викладачів. На даний момент опубліковано погоджені з МОНмолодьспорту навчально-методичні комплекси підвищення кваліфікації викладачів за напрямами:

1) «Інноваційні навчально-виховні технології (психолого-педагогічного спрямування)»; 
2) «Управління навчальним закладом»; 
3) «Інноватика у викладанні української мови як іноземної»; 
4) «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної»; 
5) «Інноваційні навчально-виховні технології (у викладанні фізико-математичних дисциплін); 
6) «Інформаційні технології у викладацькій діяльності»;
7) «Педагогіка вищої школи» (гуманітарний напрям);
8) «Педагогіка вищої школи» (технічний напрям).
Також відбувається подальша розробка та апробація інших навчально-методичних комплексів, зокрема:
«Інноваційні навчально-виховні технології» 
1) у викладанні романо-германських мов;
2) у викладанні філософських дисциплін;
3) у викладанні політико-правових дисциплін;
4) у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін;
5) у викладанні економічних дисциплін;
6) у викладанні фізичної культури;
На стадії активної розробки знаходиться навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації з напряму «Кадровий менеджмент» (основні автори: Нестеренко Г.О., Беслюбняк О.О., Жижко Т.А., Тишкова О.В.). Планується підготовка і методичного видання з інструкціями для самостійної роботи слухачів.
Викладачі кафедри, у зв’язку з запланованим відкриттям нових спеціальностей працюють над розробкою навчальних та робочих програм з дисциплін: «Методологія наукових досліджень», «Економіка інноваційної організації», «Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень», «Інноваційний менеджмент», «Креативний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Інтелектуальна власність», «Трансфер технологій», «Маркетинг інновацій», «Стратегічне управління інноваційним розвитком», «Інформаційні системи в інноваційній діяльності», «Управління інноваційними проектами», «Економіка інноваційної організації», «Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень», «Інноваційний менеджмент», «Креативний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Інтелектуальна власність», «Трансфер технологій», «Маркетинг інновацій», «Інформаційні системи в інноваційній діяльності», «Управління інноваційними проектами», «Управління персоналом», «Теорія організації», «Логіка інноваційної діяльності», «Євроінтеграція та інноваційна освіта» та ін..

Маючи багаті педагогічні традиції, висококваліфіковані кадри, кафедра забезпечує необхідні освітянам умови для здобуття якісно нових знань у галузі освіти на рівні державних та світових стандартів. 

Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті працює у напрямку дослідження теми «Формування управлінських компетенцій викладача вищої школи».
Робота, виконана на цьому етапі, була присвячена вивченню стану опрацювання проблематики управлінських компетенцій викладачів ВНЗ. Проаналізовано праці в рамках педагогіки, теорії управління, менеджменту, а також дотичні питання із соціології, філософії, культурології тощо.
Працівники кафедри беруть участь у підготовці навчальних програм, наукових статей та навчальних посібників зі спеціальності: «Документознавство та інформаційна діяльність», «Управління інноваційною діяльністю» та «Якість, стандартизація та сертифікація» в галузі освіти.
За участю працівників кафедри підготовлено до друку збірку міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації», який відбувався 17 листопада 2011 року.

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022