1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Досягнення

Дипломи та атестати

Звіт про діяльність Науково-дослідного центру
управлінських компетенцій викладачів ВНЗ

1. Науково-дослідний центр управлінських компетенцій викладачів ВНЗ створений рішенням Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова 29 листопада 2012 р. До цього відповідна діяльність провадилась в рамках виконання фундаментальної НДР №15/12-14 «Формування управлінських компетенцій викладачів вищої школи» (науковий керівник – акад. Андрущенко В.П., відповідальний виконавець – проф. Нестеренко Г.О.).

2. Список співробітників:
Андрущенко В.П. – д. філос. н., проф., академік НАН України, член-кор. НАПН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова;
Нестеренко Г.О. – д. філос. н., проф., зав. каф. інновацій та інформаційної діяльності в освіті НПУ імені М.П.Драгоманова;
Пугачова О.Г. – канд. екон. н., доц., провідний науковий співробітник ВОНД по НДР 15/12-14 НПУ імені М.П.Драгоманова (штатний співробітник);
Бондарева Л.І. – канд. пед. н., доц. каф. інновацій та інформаційної діяльності в освіті НПУ імені М.П.Драгоманова;
Городинська Д.М. – канд. екон. н., ст. викл. каф. інновацій та інформаційної діяльності в освіті НПУ імені М.П.Драгоманова;
Вашкевич В.М. - д. філос. н., проф., проф. кафедри соціальних та публічних комунікацій НПУ імені М.П.Драгоманова;
Беслюбняк О.О. – канд. філос. н., заступник директора Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій, доц. каф. соціальних та публічних комунікацій НПУ імені М.П.Драгоманова;
Ємельяненко Є.О. - канд. філос. н., доц. каф. теорії та практики менеджменту Запорізького національного університету.

3.Конференції. Напрацьовані на даному етапі умовиводи отримали часткову апробацію на Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації» (23 листопада 2012 р.), організованому Інститутом перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова. Також викладачі, які працюють у рамках цієї теми, взяли участь в 4-х наукових семінарах і конференціях, серед яких:
- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (21-22 березня 2012 р., м. Київ);
- Міжнародна конференція «Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів» (1-2 березня 2012 р., м. Запоріжжя);
- Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (4-5 квітня 2012 р., м. Київ) та ін.
Ведеться підготовка до проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи», яка відбудеться 14-15 березня 2013 р. на базі НПУ імені М.П.Драгоманова. Планується зробити цю конференцію щорічною.

4. Публікації.
За 2012 р. за проблематикою центру видано:
22 наукові публікації (статті та тези доповідей на конференціях);
2 навчальних посібники (навчально-методичні комплекси курсів підвищення кваліфікації викладачів за напрямами «Інноваційні навчально-виховні технології (психолого-педагогічного спрямування» та «Управління навчальним закладом»).
Серед основних публікацій:
1. Андрущенко В.П. Проблема формування нового вчителя для Об’єднаної Європи ХХІ століття / В.П.Андрущенко // Європейські педагогічні студії. – К: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Випуск 1-2. – С.27-39.
2. Нестеренко Г.О. Інноваційна спрямованість підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ / Г.О.Нестеренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. - К.: ВІР УАН, 2012. - Випуск 56 (№1). – С.461-467.
3. Нестеренко Г.О. Філософія інновацій в сучасному управлінні персоналом / Г.О.Нестеренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. - Випуск 57 (№2). – С.292-297.
4. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації з напряму «Управління навчальним закладом» / укладачі: В.П. Бех, Г.О. Нестеренко, О.О. Беслюбняк; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 54 с.
5. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інноваційні навчально-виховні технології» (психолого-педагогічного спрямування) / укладачі: Н.В. Гузій, Г.О. Нестеренко, О.О. Беслюбняк, В.В. Уліщенко; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 48 с.
6. Беслюбняк О.О. Інтерактивний маркетинг освітніх послуг у системі навчання дорослих / О.О.Беслюбняк // Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (17 листопада 2011 року) / укладачі: В.М.Ісаєнко, Г.О.Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 67-72.
7. Бондарєва Л.І. Менеджмент знань як пріоритетна складова інноваційного забезпечення економіки в Україні // Вісник Університету «Україна»: [зб. наук. статей]. Серія: Економічна наука. – К. : Університет «Україна», 2012. – Випуск 2.
8. Бондарєва Л.І. Науково-методичні і навчальні інновації в економічній освіті // Актуальні потреби навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна», 2012. – № 9 (11).
9. Городинська Д.М. Педагогічна інноватика в системі підвищення кваліфікації дорослих / Д.М.Городинська // Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (23 листопада 2012 року) / ред. колегія: В.М.Ісаєнко (голова), Г.О. Нестеренко (заст.голови) та ін.. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, - 2012. – С. 1-4.

5.1. Список конкурсів наукових проектів, в яких брали участь співробітники НДЦ:
- Грант Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина (2012)
- Tempus Project, the VI call (2013)

6. Перелік премій, стипендій, грантів, відзнак:
Стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених - Нестеренко Г.О. (2012 р.)

7. Впровадження результатів дослідження в навчальний процес розпочато із курсів підвищення кваліфікації для викладачів ВНЗ: до програм підвищення кваліфікації включено модуль «Менеджмент у викладацькій діяльності» для слухачів напрямів «Інноваційні навчально-виховні технології (психолого-педагогічного спрямування)» та «Управління навчальним закладом».

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022