1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (029-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Досягнення

Дипломи та атестати

Звіт про діяльність Науково-дослідного центру
управлінських компетенцій викладачів ВНЗ

1. Науково-дослідний центр управлінських компетенцій викладачів ВНЗ створений рішенням Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова 29 листопада 2012 р. До цього відповідна діяльність провадилась в рамках виконання фундаментальної НДР №15/12-14 «Формування управлінських компетенцій викладачів вищої школи» (науковий керівник – акад. Андрущенко В.П., відповідальний виконавець – проф. Нестеренко Г.О.).

2. Список співробітників:
Андрущенко В.П. – д. філос. н., проф., академік НАН України, член-кор. НАПН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова;
Нестеренко Г.О. – д. філос. н., проф., зав. каф. інновацій та інформаційної діяльності в освіті НПУ імені М.П.Драгоманова;
Пугачова О.Г. – канд. екон. н., доц., провідний науковий співробітник ВОНД по НДР 15/12-14 НПУ імені М.П.Драгоманова (штатний співробітник);
Бондарева Л.І. – канд. пед. н., доц. каф. інновацій та інформаційної діяльності в освіті НПУ імені М.П.Драгоманова;
Городинська Д.М. – канд. екон. н., ст. викл. каф. інновацій та інформаційної діяльності в освіті НПУ імені М.П.Драгоманова;
Вашкевич В.М. - д. філос. н., проф., проф. кафедри соціальних та публічних комунікацій НПУ імені М.П.Драгоманова;
Беслюбняк О.О. – канд. філос. н., заступник директора Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій, доц. каф. соціальних та публічних комунікацій НПУ імені М.П.Драгоманова;
Ємельяненко Є.О. - канд. філос. н., доц. каф. теорії та практики менеджменту Запорізького національного університету.

3.Конференції. Напрацьовані на даному етапі умовиводи отримали часткову апробацію на Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації» (23 листопада 2012 р.), організованому Інститутом перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова. Також викладачі, які працюють у рамках цієї теми, взяли участь в 4-х наукових семінарах і конференціях, серед яких:
- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (21-22 березня 2012 р., м. Київ);
- Міжнародна конференція «Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів» (1-2 березня 2012 р., м. Запоріжжя);
- Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (4-5 квітня 2012 р., м. Київ) та ін.
Ведеться підготовка до проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи», яка відбудеться 14-15 березня 2013 р. на базі НПУ імені М.П.Драгоманова. Планується зробити цю конференцію щорічною.

4. Публікації.
За 2012 р. за проблематикою центру видано:
22 наукові публікації (статті та тези доповідей на конференціях);
2 навчальних посібники (навчально-методичні комплекси курсів підвищення кваліфікації викладачів за напрямами «Інноваційні навчально-виховні технології (психолого-педагогічного спрямування» та «Управління навчальним закладом»).
Серед основних публікацій:
1. Андрущенко В.П. Проблема формування нового вчителя для Об’єднаної Європи ХХІ століття / В.П.Андрущенко // Європейські педагогічні студії. – К: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Випуск 1-2. – С.27-39.
2. Нестеренко Г.О. Інноваційна спрямованість підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ / Г.О.Нестеренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. - К.: ВІР УАН, 2012. - Випуск 56 (№1). – С.461-467.
3. Нестеренко Г.О. Філософія інновацій в сучасному управлінні персоналом / Г.О.Нестеренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. - Випуск 57 (№2). – С.292-297.
4. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації з напряму «Управління навчальним закладом» / укладачі: В.П. Бех, Г.О. Нестеренко, О.О. Беслюбняк; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 54 с.
5. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інноваційні навчально-виховні технології» (психолого-педагогічного спрямування) / укладачі: Н.В. Гузій, Г.О. Нестеренко, О.О. Беслюбняк, В.В. Уліщенко; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 48 с.
6. Беслюбняк О.О. Інтерактивний маркетинг освітніх послуг у системі навчання дорослих / О.О.Беслюбняк // Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (17 листопада 2011 року) / укладачі: В.М.Ісаєнко, Г.О.Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 67-72.
7. Бондарєва Л.І. Менеджмент знань як пріоритетна складова інноваційного забезпечення економіки в Україні // Вісник Університету «Україна»: [зб. наук. статей]. Серія: Економічна наука. – К. : Університет «Україна», 2012. – Випуск 2.
8. Бондарєва Л.І. Науково-методичні і навчальні інновації в економічній освіті // Актуальні потреби навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна», 2012. – № 9 (11).
9. Городинська Д.М. Педагогічна інноватика в системі підвищення кваліфікації дорослих / Д.М.Городинська // Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (23 листопада 2012 року) / ред. колегія: В.М.Ісаєнко (голова), Г.О. Нестеренко (заст.голови) та ін.. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, - 2012. – С. 1-4.

5.1. Список конкурсів наукових проектів, в яких брали участь співробітники НДЦ:
- Грант Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина (2012)
- Tempus Project, the VI call (2013)

6. Перелік премій, стипендій, грантів, відзнак:
Стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених - Нестеренко Г.О. (2012 р.)

7. Впровадження результатів дослідження в навчальний процес розпочато із курсів підвищення кваліфікації для викладачів ВНЗ: до програм підвищення кваліфікації включено модуль «Менеджмент у викладацькій діяльності» для слухачів напрямів «Інноваційні навчально-виховні технології (психолого-педагогічного спрямування)» та «Управління навчальним закладом».

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022