• Друк

Кафедра менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти була створена 31.01.2008 р. під час реорганізації відділення педагогіки дошкільної освіти Інституту педагогіки і психології Інститут розвитку дитини в Інститут розвитку дитини. Згодом, згідно наказу ректора НПУ імені М.П. Драгоманова (№ 745 від 16.12.2013р.), її було перейменовано на кафедру менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності.

Від початку свого існування кафедра працює як сучасний науково-методичний і просвітницько-організаційний центр професійної підготовки фахівців для сфери менеджменту соціокультурної діяльності та галузі дошкільної освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри задіяний у підготовці студентів за такими спеціальностями:  028 Менеджмент соціокультурної діяльності: (спеціалізації: Event-менеджмент(Культурно-дозвіллєва діяльність); Туризм; Медіаменеджмент, Готельно-ресторанна справа, Сервіс-менеджмент) 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 073 Менеджмент (магістратура).

Провідними принципами діяльності кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності протягом часу її існування стали фундаментальність і висока якість професійної підготовки, єдність навчання і дослідницької діяльності, інтеграція у вітчизняний та світовий науково-освітній простір тощо.

Враховуючи поєднання в діяльності кафедри двох напрямів професійної підготовки майбутніх фахівців, основними елементами забезпечення якості цього процесу є:

- пошук творчо обдарованої молоді;

- високопрофесійна викладацька діяльність;

- сучасні навчальні плани з гармонійним поєднанням вимог нормативних документів та потреб ринку;

- широке коло баз практики для вдосконалення професійної майстерності студентів;

- партнерська співпраця між кафедрою і зарубіжними та вітчизняними закладами освіти та установами культури;

- насичене культурне життя і творчий розвиток студентів;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- професійна підтримка випускників тощо.

Колектив кафедри творчо працює над виробленням свого оригінального підходу до наукової і викладацької діяльності. Представлені на кафедрі освітні програми спрямовані на створення в Інституті атмосфери вільного діалогу і партнерства молоді з провідними вченими і педагогами, стимулювання прагнення студентства до професійного самовдосконалення і творчої самореалізації, забезпечення конкурентоздатності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності та працівників галузі дошкільної освіти як в Україні, так і за її межами.

Кафедра знаходиться на факультеті менеджменту освіти та науки (а. 5-5, вул. Пирогова 9).