1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

International workshop «EUROPEAN INTEGRATION : OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR UKRAINE» Kyiv, 11th of December, 2020.

Конференция_11_12_20.JPG

 Ministry of Education and Science of Ukraine

National Erasmus + Office in Ukraine

Association of Researchers of EU Values in Education (AREVE)

Association of Professors and Researchers of European Integration (APREI)

Genoa University (Italy)

National Pedagogical Dragomanov University

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Kyiv National University of Culture

Sumy National Agrarian University

Melytopol State Pedagogical University

International  workshop

«EUROPEAN INTEGRATION : OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR UKRAINE

for students, young researchers, PhDs, practitioners and academicians

Kyiv, 11th of December, 2020.

The workshop is in the frame of Jean Monnet Chair “Social Cultural Aspects of European Studies” (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR and in cooperation with + Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development»  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та Erasmus+ Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.

Due to integration process of Ukraine, knowledge of basics of European integration is vital in these circumstances. And it’s very important to give the new generation, future social actors this knowledge.

The purpose of this workshop is to describe the stages of the European Union creation, the main steps in European integration, consider peculiarities of the EU founding and current trends inside this formation. Special attention is paid to Treaties of the EU that form it.

Workshop will cover various aspects of the integration process are explored: economic, industrial, legal, social integration, Schengen area, Euro area, etc.

During seminar will be examined the current state of development of the EU economy and financial sectors a whole, as well as of individual EU members. Particular attention is paid to the criteria applied to the countries applying for the EU membership and current candidate countries and potential candidates.

Duration of the workshop – 10.00 – 14.00

Languages of the workshop – English, Ukrainian.

The registration link is here.

The workshop will be provided in Zoom

 Zoom meeting invitation – link is here.

Identification of conference: 338 657 2580

Code of access: 2956090

The detailed program of the workshop to be placed on the web sites www.scaes.info and web sites of the partner universities.

  For further details:  +38 (097) 295 60 90, +38 (050) 311 34 35 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

 

 

Міжнародний воркшоп «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ» м. Київ, 11 грудня 2020 року

 

Конференция_11_12_20.JPG

 

 

Міністерство освіти і науки України

Національний Еразмус Офіс в Україні

Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE)

Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції (APREI)

Факультет педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія)

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Національний університет біокористування та природних ресурсів України

Сумський національний аграрний університет

 Мелітопольский державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького

Київський національний університет культури і мистецтв

Міжнародний воркшоп

«ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників

м. Київ,  11 грудня 2020 року

Воркшоп проводиться в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UAEPPJMOCHAIR. Також в воркшопі відбувається кооперація з проєктами Еразмус + напряму Жана Монне Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development»  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та Erasmus+ Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR

Завдяки інтеграційному процесу України, знання основ європейської інтеграції є життєво важливим у цих умовах. І дуже важливо дати ці знання новим поколінням, майбутнім суб’єктам соціальної  дії.

Мета цього воркшопу – описати етапи заснування Європейського Союзу, висвітлити кроки європейської інтеграції, розглянути особливості функціонування ЄС та сучасні тенденції його формування. Особлива увага приділяється договорам ЄС, які регулюють його діяльність. Семінар охопить різні аспекти інтеграційного процесу: економічну, промислову, правову, соціальну інтеграцію, Шенгенську зону, Єврозону тощо.

Тривалість воркшопу – 10.00 – 14.00

Мова воркшопу – англійська, українська.

Посилання на лінк регістрації link is here.

Воркшоп буде проведено в  Zoom

 Zoom конференція за посиланням – link is here.

Ідентифікатор: 338 657 2580 

 Код доступу: 2956090

 Запис, детальна програма та  матеріали  воркшопу будуть розміщені на  сайті проєкту www.scaes.info та на сайтах партнерів заходу.  

 За додатковою інформацією:  +38 (097) 295 60 90, +38 (050) 311 3435

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2023